ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (นักการ)
ด้วยโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก มีความประสงค์จะรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสถานที่ (นักการ) ตามบัญชีแนบ ท้ายประกาศ ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศ6 04009/ ว3034 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ บริหารงานบุคคล / ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (นักการ) - สาขาวิชา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ - อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท/เดือน
1.2 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
-ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความเรียบร้อยของทัศนียภาพในสถานศึกษา
-งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
-ระยะจ้าง 11 เดือน (15 พ.ย. 2565 – 30 ก.ย. 2566)
ข้อมูลเพิ่มเติม ใบสมัคร 
คลิก
https://drive.google.com/drive/folders/1TaHujGznJuwFtaWt6HmzNDtQatEO4hxB?usp=sharing
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2565,00:00   อ่าน 168 ครั้ง