ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนการสอนในการสร้างทักษะอาชีพต่อผู้เรียนของครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2566,18:47   อ่าน 10 ครั้ง