บุคลากรการศึกษา

นายวิชา สอนแย้ม
ภารโรง

นายศักดิ์ แสนหลวง
พนักงานขับรถ

นายตากุยนู ณัฎฐาวรรณธรรม
รักษาความปลอดภัย