กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอำพล สุรินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวธันยกานต์ ตาขัน
ครู คศ.1

นายอัครภูมิ ปัญญาทา
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0864291565 , 0933861807
อีเมล์ : tao.akarapoom@gmail.com

นายศุภโชค แย้มสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0844949244
อีเมล์ : Suphachok154@gmail.com