ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ดำเนินการเบิกจ่ายเงินนักเรียนในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ รายปี-รายเทอม ประจำเดือน กรกฎาคม ในนามของคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลและเสี่ยงภัยรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาที่ท่านมีให้แก่นักเรียนและโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมด้วยดีเสมอมา สำหรับการบริจาคทุนการศึกษาในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ สามารถจะอุปถัมภ์นักเรียน แบบ 1. รายเดือน เดือนละ 300 บาท/คน (โอนเงินทุกเดือน) 2. รายเทอม 6 เดือน เทอมละ 1,800 (300x6) 3. รายปีการศึกษา ปีละ 3,600 บาท/ปี (300x12)(โอนเงินครั้งเดียว โรงเรียนจัดการจ่ายเงินให้ทุกเดือน) สำหรับการโอนเงิน 1. รายเดือน เดือนละ 300 บาท/คน (โอนเงินทุกเดือน) 2. รายเทอม 6 เดือน เทอมละ 1,800 (300x6) 3. รายปีการศึกษา ปีละ 3,600 บาท/ปี (300x12)(โอนเงินครั้งเดียว โรงเรียนจัดการจ่ายเงินให้ทุกเดือน) บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สอด ชื่อบัญชี “โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม (พ่อแม่อุปถัมภ์)” เลขที่ 604-1-60962-5 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน สาขาอุ้มผาง ชื่อบัญชี “โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม (ช่วยนักเรียนยากไร้)”เลขที่ 0-5591000780-0 ครูผู้รับผิดชอบ ครูวรารัตน์ 089-5632914 รับผิดชอบ รายเดือน ครูสาวิตรี 086-2013917 รับผิดชอบ รายปี - รายเทอม
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,12:14   อ่าน 3173 ครั้ง