ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ยาเสพติด
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 65
เปิดประมูลร้านค้าขายอาหารโรงอาหารโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 65
การขยายเวลาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid-19)
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 64
โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62