ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอุ้มผางวิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นายอดิเรก ทิมกูล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2565,12:50  อ่าน 135 ครั้ง
รายละเอียด..